at group d.o.o.

politika privatnosti


1. Definicije

• AT Group d.o.o, Ratka Mitrovića 62, 11000 Beograd, (u daljem tekstu: „AT Group”, „mi”, „nama”, „naše”, „nas”) označava pravno lice koje upravlja sajtom na veb adresi https://atgroup.rs.
• Podaci o ličnosti – označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.
• Korisnik – označava posetioca našeg vebsajta. • Klijent– označava korisnika naših usluga.
• Podaci o korišćenju– označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.

2. O nama i ko kontroliše informacije

• Ova veb stranica je vlasništvo AT Group d.o.o, sa sedištem na adresi Ljubiše Jelenkovića 12 Beograd, PJ Ratka Mitrovića 62 Beograd.
• AT Group je registrovana kompanija u Srbiji pod:
◦ matičnim brojem: 21515850
◦ PIB: 111645649
◦ imejl adresa: info@atgroup.rs

3. Relevantno zakonodavstvo

• Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:
◦ Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine Republike Srbije
◦ Zakon o zaštiti podataka iz 1988. godine (DPA) Ujedinjenog Kraljevstva
◦ Australijski zakon o privatnosti iz 1998. godine (APA)
◦ Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2016. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta

4. Ko prikuplja i obrađuje informacije

• Na osnovu GDPR, svaki korisnik vebsajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.
• AT Group prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

5. Sakupljamo informacije na nekoliko različitih načina:

5.1. Kontaktiranje prilikom kontakt formulara ili narudžbenice

• Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara, narudžbenice ili putem mejla, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, te vas molimo da pažljivo pročitate naše stranice Politika privatnosti i Politika za korišćenje kolačića.
• Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje vaše ime, adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: imejl), broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam prosledite.
• Vaši podaci će biti izbrisani na vaš zahtev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.
• Na sopstveni zahtev, imate mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka o vama imamo sačuvane, i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

5.2. Server na kome se hostuje naš vebsajt

• Server na kome je naš vebsajt hostovan održava kompanija Eunet Hosting (SBB d.o.o.) Beograd, Srbija.
• Ova kompanija i njen centar za podatke/server imaju sledeće zaštite:
◦ zaštita od požara
◦ savremeni sistem za rano upozoravanje sa direktnim povezivanjem sa lokalnom vatrogasnom službom
◦ specijalni sistemi za zaključavanje vrata
◦ dvadesetčetvoročasovne usluge od strane kvalifikovanog osoblja
◦ ulaz preko terminala za kontrolu elektronskog pristupa sa ključem transpondera ili prijemnom karticom
◦ moderni nadzorni sistem kamera za dvadesetčetvoročasovnim nadzorom pristupnih puteva, ulaza, sigurnosnih sistema za blokiranje vrata i serverskih prostorija
◦ DDOS zaštita
◦ sertifikat u skladu sa DIN ISO/IEC 27001
◦ međunarodni priznat standard za bezbednost informacija
• Kada posetite našu veb stranicu, naš veb server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi zaključivanja ugovora ili otvaranja računa klijenta.
• Sav saobraćaj (prenošenje datoteka) između ove veb stranice i vašeg pretraživača je šifrovan i isporučen preko HTTPS-a. HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) označava internet protokol nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Ovaj protokol omogućava kriptovanu komunikaciju i sigurnu identifikaciju veb poslužitelja mreže (eng. internet service provider, ISP).

6. Ono što znamo o vama

• Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak.
• Na primer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.
• Ako ste nam dali svoju imejl adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko imejl adrese info@atgroup.rs kako biste se odjavili ili zahtevali da vaši podaci budu uklonjeni.

7. Koliko dugo držimo vaše podatke

• Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici.
• Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

8. Obrađivanje podataka od strane trećih lica

• Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa zakonima navedenim u odeljku 3.
◦ Google (Privacy policy)
◦ Mailjet (Privacy policy)
◦ Facebook (Privacy policy) 

9. Neovlašćeni pristup bazama podataka

Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo, a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.

10. Izmene politike privatnosti

• AT Group može izmeniti ovu politiku privatnosti po potrebi. Ova politika privatnosti razvijena je sa poslednjim ažuriranjem 11. decembra 2019. godine.
• AT Group zadržava pravo izmene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.
• Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za bilo kakve promene politike.
• Ako smatrate da se AT Group ne pridržava ove politike privatnosti, molimo vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici Kontakt.