PAKETI USLUGA

wico basic

*wico softver materijalno robno (mesečni najam)

*fiskalizacija fiskalnog uređaja, servis, podrška


wico professional

*wico softver materijalno robno (mesečni najam)

*fiskalizacija, servis, podrška

*održavanje web sajta (+basic web dizajn jedokratno po potrebi)

digi paket 1

*održavanje web sajta (+basic web dizajn jednokratno po potrebi)

*kreiranje komplet reklamnog materijala - branding (štampa - po potrebi)

digi paket 2

*održavanje web sajta (+basic web dizajn jedokratno po potrebi)

*hosting i server (mail server)

*društvene mreže

mo silver

*mesečno održavanje računara i računarske mreže (servis)

*održavanje web sajta (+basic web dizajn jedokratno po potrebi)mo gold

*mesečno održavanje računara i računarske mreže (servis)

*održavanje web sajta (+basic web dizajn jedokratno po potrebi)

*kreiranje komplet reklamnog materijala - branding (štampa - po potrebi)

paket maxi

*wico softver materijalno robno (mesečni najam)

*održavanje web sajta (+basic web dizajn jedokratno po potrebi)

*mesečno održavanje računara i računarske mreže (servis)

paket giga

*wico softver materijalno robno (mesečni najam)

*održavanje web sajta (+basic web dizajn jedokratno po potrebi)

*hosting i server (mail server)

 *mesečno održavanje računara i računarske mreže (servis)